Stanisław Krzyżewski

Wernisaż wystawy odbędzie się 20 września 2013 roku o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY

Stanisław Krzyżewski urodził się w 1949 roku na Podlasiu. Pracował w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce jako renowator zabytków. Bierze udział w licznych plenerach malarskich, jest członkiem Polskiego Związku Artystów Plastyków.

O malarstwie Stanisława Krzyżewskiego można powiedzieć, że jest ono adekwatne do osoby twórcy. Cechuje je skromność, szczerość i powaga. Jakże dalekie jest od obecnie „modnego”, rozkrzyczanego, jaskrawego malarstwa uprawianego przez wielu, jedynie z myślą o zwróceniu na siebie uwagi. Przeciwnie, obrazy Krzyżewskiego są dyskretne, stonowane, ale mają głęboki kolor i swoistą tonację. Tkwią one korzeniami w tradycji polskiego pejzażu, choć nie jest to bynajmniej zamierzone przez artystę. Krzyżewski utwierdza nas w tym, że istnieje jeszcze nieskażona przez technikę przyroda i że jest ona nadal źródłem zachwytu dla malarza. Nadal niebo jest łagodne lub groźne, pełne blasku lub chmur, nad polami błyszczącymi złotem kłosów lub zieleniejącymi trawą. Jest to postawa romantyczna wielu artystów XIX wieku, od Szermentowskiego poprzez Chełmońskiego i innych. W tym nurcie można by umieścić obrazy Krzyżewskiego. Oczywiście, są one malowane współcześnie, na miarę czasu dzisieszego. Są systematyczne, z widoczną strukturą kompozycyjną i ograniczeniem szczegółów, ale odnajdujemy w nich podobny wyraz zadumy, co w nastrojowych pejzażach wyżej wymienionych twórców. W tych ściszonych w gamie, studiach z natury, przefiltrowanych przez osobowość artysty, istnieje jakiś urok, który nie ujdzie oku wrażliwego widza. Wielki malarz Delacroix, na pytanie, jaka jest tajemnica jego malarstwa, odpowiedział, że jest to wyłącznie mówienie

JANINA DOBRZYŃSKA

Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r. Stanisław Krzyżewski, Zambrów Wrzesień 2013r.
Wrzesień 2013r.