Milena Jankowska

Wystawa rysunku

Wernisaż wystawy odbędzie się 16 maja o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego 2a w Zambrowie

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY

O AUTORCE

Milena Jankowska

Milena Jankowska jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie kształci się na stacjonarnych studiach magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz. W ubiegłym roku akademickim 2012/2013 obroniła z wyróżnieniem pracę dyplomową licencjacką na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Tematem pracy był „Projekt jednorodzinnego domu fińskiego do zwiedzania”, który powstał w Pracowni Projektowania Wnętrz pod kierunkiem prof. Przemysława Krajewskiego.

Jednocześnie w 2013 r. Milena Jankowska ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Studium Pedagogiczne ASP w Warszawie. Odbyła praktyki pedagogiczne w Zachęcie-Narodowej Galerii Sztuki w Dziale Edukacji, gdzie od września 2012 r. do marca 2013 r. asystowała przy wszelkiego rodzaju warsztatach kształcących oraz szkoleniach. W październiku 2013 r. Milena Jankowska była praktykantką w Fundacji Architektury w Warszawie, gdzie wspierała warsztaty architektoniczne „Kurs Na Miasto”. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła również podczas praktyki w Szkole Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie. Od grudnia 2012 r. do lutego 2013 r. prowadziła „Zimowe Warsztaty Plastyczne” dla dzieci i młodzieży według autorskiego scenariusza zajęć w Gminnej Bibliotece w Szumowie.

Przez 2 lata ( 2011- 2012) prezentowała swoje prace w Galerii Akademickiej, która mieściła się na wieży widokowej przy Kościele Św. Anny w Warszawie. Milena Jankowska jest aktywną osobą, która bierze udział w studenckich wystawach zbiorowych. Prezentowała swoje projekty powstałe w pracowniach mebla i projektowania wnętrz.

Milena Jankowska jest absolwentką Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, które ukończyła w 2009 roku. Była stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego w 2006 roku. Reprezentowała Liceum Plastyczne w dziedzinie malarstwa w ogólnopolskim przeglądzie szkół artystycznych w roku szkolnym 2007/2008. Brała udział w licznych konkursach plastycznych, w których osiągała pozytywne wyniki („Tęcza”, „Plastyczne Bajania”). Wygrała konkurs na logo Filharmonii Kameralnej w Łomży. Licealne prace Mileny Jankowskiej można było oglądać w Gminnej Bibliotece w Szumowie podczas wakacji szkolnych w 2009 roku.

Milena Jankowska uczyła się w Szkole Podstawowej w Szumowie. Naukę kontynuowała w Gimnazjum w Szumowie, które ukończyła w 2005 r.

Od najmłodszych lat przejawiała zamiłowanie do sztuk plastycznych. W liceum miała szansę rozwijania swoich manualnych zdolności. Wybór artystycznego kierunku studiów był naturalnym następstwem podążania twórczą drogą. Milena Jankowska wiąże swoją przyszłość z pracą w zawodzie architekta wnętrz. Prowadzenie zajęć z dziećmi także sprawia jej ogromną przyjemność i satysfakcję. W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem artystycznym. Wszystkie zajęcia, w których może dać upust swojej kreatywności przynoszą jej zadowolenie.

Wystawa rysunku „Obserwacje” jest podsumowaniem dokonań podczas studiów na wydziale Architektury Wnętrz w ASP w Warszawie. Wszystkie prezentowane na niej prace powstały w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Pawła Michalaka. Rysunki obrazują poszukiwania formy, wyrazu artystycznego oraz kontemplację anatomii ludzkiego ciała. Wystawa jest pierwszą indywidualną ekspozycją prac rysunkowych Mileny Jankowskiej.

PO WYSTAWIE OD AUTORKI

"Przede wszystkim dziękuję Pani dyrektor MOK w Zambrowie - Marcie Konopka, Panu Włodzimierzowi Dąbkowskiemu, Pani Sylwi Korpalskiej oraz wszystkim pracownikom Galerii Sztuki Labirynt za wspaniałe przyjęcie mojej osoby w zambrowskim "Labiryncie". Pomoc tych osób przy organizacji przedsięwzięcia była nieoceniona. Wszystkim gościom jestem wdzięczna za tak liczne przybycie i pozytywny odbiór moich prac. Największe słowa podzięki należą się jednak rodzicom - Bożenie i Waldemarowi Jankowskim, bez których wsparcia, poświęcenia i ogromnej pomocy nie byłoby tej wystawy. Mojemu narzeczonemu- Michałowi, chciałabym podziękować za wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ zawsze wie, kiedy tego potrzebuję. Uważam, że wernisaż mojej pierwszej indywidualnej wystawy był niezwykle udany.

Milena Jankowska"


Milena Jankowska
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Milena Jankowska, Zambrów Maj 2014r.
Maj 2014r.