OJCOWIZNA
ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę

Prace pochodzące z pleneru malarsko-fotograficznego w Ługielach zorganizowanego przez: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Ojcowizna, Zambrów Kwiecień 2009r.
Kwiecień 2009r.